Nyelvvizsga

(Iskolánkban az általunk kidolgozott, a KER (Közös Európai Referenciakeret) szintjeihez NEM illeszkedő, nyelvi program szerint oktatunk. Ezért a magyarországon honosított nyelvvizsgákra specifikusan nem készítünk fel!)

VISZONT

Hallgatóink a program elvégzése során alkalmassá vállnak arra is, hogy bármely nyelvvizsga rendszer követelményeinek meg tudjanak felelni, noha nyelvi programunk bemeneti és kimeneti szintjei nem azonosak és nem felelnek meg a KER bemeneti és kimeneti követelményeivel. A hallgató cálljainak elérését az egyén tanulási készségei, képességei, motivációi, befektetett erőfeszítései határozzák meg!

Az alábbiakban összegyűjtöttük neked tájékoztató céllal az általános nyelvvizsgákat.

Nyelvvizsga típusok

Nyelvvizsga típus Jellemzők
BME nyelvvizsga Inkább a nyelvtani szerkezetekre koncentrál. Szótárhasználat megengedett. A legolcsóbb vizsga!
CAMBRIDGE nyelvvizsga Igen nehéz, de neves vizsga, jól mutat önéletrajzban, külföldön biztosan elfogadják! Széles szókincset, és gyors feladatmegoldást igényel.
CITY&GUILDS nyelvvizsga Nagy-Britanniában jól csengő név, szóbeli talán picit nehezebb, mint más vizsgáé (ECL, TELC, EURO), de az írásbeli nem nehéz.
ECL nyelvvizsga A legegyszerűbb felépítés: két szövegértés, két levélírás, szóbelin képcsoportról beszélgetés - semmi nyelvtan!
EURO nyelvvizsga Változatos, érdekes vizsga, választható egynyelvű "opció", stabil vizsga, nemzetközileg elismert.
PANNON nyelvvizsga Szókincsre, nyelvtanra koncentrál inkább, mint a kommunikációs képességre. Alacsony vizsgadíj.
TELC nyelvvizsga Kommunikációra épül. Hosszú szövegek a Stage 3-ban, gyorsan kell olvasnod.
TársalKODÓ nyelvvizsga Kevés nyelvtan, szövegértésre és kommunikációra épül, nem igazi kétnyelvű (nincs fordítás, szótár csak levélírásnál használható), inkább egynyelvűekre jellemző felépítés.
TRINITY nyelvvizsga Nincs magnóhallgatás rész, szóbelire előre készülhetsz egy témából. Diszlexiások külön feladatot kérhetnek. 12 szintje van, 8-astól középfokú. Drága!
BGF nyelvvizsga Erősen szókincsre és nyelvtanra koncentrál, de vannak klasszikus szövegértések is. 3 típusa van: pénzügyi/idegenforgalmi/üzlet. Nem könnyű vizsga.
EURO PRO nyelvvizsga Életszerű szituációkra épít, használható tudást kér számon, sokfajta és érdekes feladat, választható egy- vagy kétnyelvű változat.
KITEX nyelvvizsga 2 típus: idegenforgalmi és vendéglátó ipari. Egyszerűbb, mint a BGF, mert kevesebb a nyelvtanra és szókincsre épülő feladat.
LCCIEB nyelvvizsga Szinte csak íráskészséget mérő feladatokból áll. Szövegértéssel kombinálva. Nehéz, összetett valós, életszerű szituációkra épít. Drága.
OECONOM nyelvvizsga A nyelv struktúráját kéri inkább számon, néha becsapós, feladatokkal, széles gazdasági (és nem üzleti) szókincset kér számon.
ORIGÓ nyelvvizsga Csak Magyarországon elfogadott nyelvvizsga, ha a fordítástechnikád kitűnő, bátran nekivághatsz a közép és felsőfokú nyelvvizsgának. Az alapfokú nyelvvizsgája viszonylag humánus.